Skämt eller desinformation?

Slovenien har varit måltavla för ett antal framförallt angloamerikanska skämtare och även andra som snarare spridit desinformation om landet och dess invånare...

Ali G - Go Back to Slovenia (från filmen Indahouse)

Häri består desinformationen att den kvinna som Ali G stoppar och anser vara ful utseendemässigt skulle vara en typisk slovenska. Det slovener slås av är att hon inte ser ut att komma från Slovenien utan snarare från områdena kring östra Kroatien, Bosnien eller Serbien. Med detta är det inte sagt att han inte hade kunnat finna tjejer även från Slovenien som inte stämmer med hans skönhetsideal.

Michael Moore - Sicko

I sin kritiska dokumentär om den amerikanska hälsovården och dess hälsoförsäkringssystem berättar Moore att USA på en rankningslista över hälsovårdens kvalitet i världen ligger på 37:e plats och framför Slovenien. I filmen visas också ett urklipp ur det slovenska humoristiska programmet Naša mala klinika (Vår lilla klinik) där sjukpersonalen sågar av benet på en patient. Slovenien visas här alltså som ett negativt exempel som understryks med ett visserligen humoristiskt, men våldsamt ingrepp.

Många slovener berördes illa av jämförelsen då de, liksom den slovenske regissören Mitja Okorn (som befann sig i Cannes år 2007, där filmen Sicko visades), tycker att den slovenska hälsovården är bättre än den i USA. Därtill var uppgifterna som låg till grund för Världshälsoorganisationens rankningslista, som Moore använde, föråldrade. Den senaste rankningen i hälsovårdseffektivitet bland jordens länder gjordes år 2000 och den baserade sig då på uppgifter från 1997. Fördomarna utifrån kommer förmodligen av att Slovenien ingått i Jugoslavien med dess negativa Balkan-etikett och att man inte har några kunskaper om den långa hälsovårdstraditionen i Slovenien (se del 3). Sant är dock att arvet efter kommunisttiden inom vården innebär att gammalt och toppmodernt (vad gäller metoder - p.g.a. av både äldre och toppmodern utrustning - samt utrymmen - beroende på inhysning i antingen gamla eller nya byggnader) ännu går hand i hand.

Hälsovården i landet är intimt förbundet med de många kurorterna, där patienterna i många fall är berättigade att vårdas vid resp. efter skada eller sjukdom.

Steven Spielberg - The Terminal

Den slovenska diplomatin hindrade ännu ett negativt utmålande av Slovenien då Tom Hanks enligt filmen The Terminals första manuskript skulle spela en på flygplatsen strandsatt sloven, som inte kunde återvända till sitt land för att det där utspelade sig ett inbördeskrig. Filmens huvudhjälte är ovan vid moderna miljöer och modern teknik, vilket knappast är typiskt för slovener. Ett litet och okänt land riskerar tydligen lätt att drabbas av fördomar och andras okunnighet som stämmer illa med verkligheten.

John Stewart och kärnkraft

När den amerikanske komikern John Stewart i juni 2008 gjorde narr av Slovenien efter George Bushs besök i landet trodde en slovensk reporter att slovenerna vid det här laget nog kände att det kunde vara nog med publicitet utomlands.

Strax innan hade tidningarna världen över skrivit om en förmodad kärnkraftsolycka i Slovenien, trots att det rörde sig om ett mindre fel som det plikttroget hade rapporterats om till EU:s instanser.

Fördomar och okunnighet kanske hade skapat en rädsla för ett nytt Tjernobil. Annars var det inte farligare än de incidenter som Sverige har drabbats av i sina kärnkraftverk, men då utan samma internationella publicitet.

Slovenien har ett modernt kärnkraftverk, som kallas NEK.

Vad gäller Bushs besök, så hade han i sitt tal till slovenerna rättat ett tidigare utlåtande som han hade gett om Slovenien. Då hade han sagt att Slovenien var "en liten bit av himmelriket", men han ville rätta det till "en stor bit av himmelriket". Detta uttalande gjorde John Stewart ordentligt narr av, men dessutom gjorde han redan innan dess narr av Slovenien med orden ''Första stopp på måndag - Europeiska Unionens toppmöte i Slovenien. Eller som jag kallar det - i Kroatien för dem som tänker. Eller Montenegro för fattiga, Bosnien och Hercegovinas oönskade utomäktenskapliga barn, Lettland för serber, alltså landet som jag inte riktigt vet var det är." Det sistnämnda skämtet blir riktigt obehagligt om man betänker att en kroatisk nationalistisk teori ansåg att både slovener och serber var kroater (se del 14). Ännu obehagligare blir skämtet om att Slovenien skulle vara "Kroatien för dem som tänker" om man också tänker på de senaste årens (och årtiondens) försök från Kroatiens håll att manipulera till sig slovensk mark längs den slovenskkroatiska gränsen (se del 7) och på hur kroatiska professorer inom Wiens Universitet verkar för att undertrycka slovenistiken (se del 14).

Man skulle kunna tro att kroatiska nationalister har tentakler som sträcker sig till John Stewarts manuskriptförfattare.