Slovenienfakta

 

EU-ekonomi

Slovenien är nettoinbetalare till EU.

 

 

Boende

I februari 2011 fanns följande uppgifter om boende i EU-länderna:

I Slovenien bor jämfört med EU den största andelen av befolkningen i självständiga hus, dvs. 69 %.

Sedan följer Ungern med 68 %, Rumänien med 61 %, Danmark med 58 % och Sverige med 51 %.

 

 

Familjepolitik

Föräldraledighet i ett år
I Slovenien finns fyra typer av föräldraledighet - s.k. födsloledighet, pappaledighet, ledighet för vård av barn och adoptionsledighet.
Födsloledigheten är 105 dagar lång och de blivande mammorna måste börja ta ut den 28 dagar innan beräknad födsel. Ledigheten för vård av barn, som kan utnyttjas av både mamman och pappan, börjar direkt efter födsloledigheten och varar i 260 dagar. Sammanlagt blir föräldraldigheten alltså 365 dagar lång.
Efter barnets födsel har pappan också rätt till två veckors ledighet för att vara med familjen och finnas till hands under den första tiden.

Daghem
I Slovenien är daghem självklart. I vissa kommuner kan, liksom i Sverige, köerna till daghemmen vara längre än i andra. Daghem har funnits i Slovenien sedan 2:a världskriget.

Barnbidrag
I Slovenien finns barnbidrag som räknas ut i förhållande till inkomst.

Abort
Abort är tillåten fram till 10:e graviditetsveckan efter samtal med läkare. Efter den 10:e veckan kan abort genomföras endast med tillåtelse av Kommissionen för abort och sterililisering (med säte på sjukhusen). Experterna i kommissionerna överväger om den gravida kvinnans hälsa hotas mer av aborten eller av födseln. Beroende på vad man kommer fram till beslutas för eller mot abort.
Abort infördes i Slovenien i början av 70-talet (se del 7). 1967 grundades Institutet för familjeplanering vars främsta mål var att införa skydd mot oönskade graviditeter. Senare övergick institutet till Gynekologiska kliniken vid Universitetssjukhuset i Ljubljana (se länk).


Arbetsmarknad

Arbetslöshet
Under 2009 låg arbetslösheten i Slovenien på 5,9 % (5,9 % för män och 5,8 % för kvinnor); under 2008 låg arbetslösheten på en lägre nivå, 4,4 % (4,0 % för män och 4,9 % för kvinnor).

Befolkning enligt sysselsättning , Slovenien, 2009

 
Tillsammans
Män
Kvinnor
1000
Prebivalstvo skupaj
2 037
1 008
1 .029
Aktiv befolkning
1 042
564
478
- befolkning i arbete
981
531
450
- arbetslösa
61
33
28
Icke aktiv befolkning
711
297
413

Mått på befolkningens sysselsättning, Slovenien, 2009

 
Tillsammans
Män
Kvinnor
%
Arbetslöshetsnivå 5,9 5,9 5,8
Aktivitetsnivå 59,5 65,5 53,6
Sysselsättningsnivå 56,0 61,6 50,5

Enligt Europeiska institutet EIRO, som övervakar utvecklingen på arbetsmarknaden, visade statistiken år 2005 att de slovenska kvinnorna hade 90,5 % av männens lön (jämfört med 83 % i Sverige, se länk).

Sysselsättningsnivån eller förvärvsintensiteten är något lägre i Slovenien än i Sverige (där den är ca 77, 5 %) och beror framförallt på tidigare pensionsavgångar i Slovenien.

Pension
För att få pension i Slovenien ställs två samtidiga krav (med tre möjligheter), som skiljer sig beroende på kön:

kvinnor:
ålder 56 år och 4 månader samt 37 pensionsgrundande tjänsteår
ålder 61 år samt minst 20 pensionsgrundande tjänsteår
ålder 63 år samt minst 15 pensionsgrundande tjänsteår

män:
ålder 58 år samt 40 pensionsgrundande tjänsteår
ålder 63 år samt minst 20 pensionsgrundande tjänsteår
ålder 65 år samt minst 15 pensionsgrundande tjänsteår

Under 2009 kan man för att dryga ut år som saknas i pensionsgrundande tjänsteår, som bestämts för att få ålderspension, med åtta tolftedelar av:
- den tid man studerat på universitetsnivå fram till examen och efter,
- den tid man spenderat i lumpen, motsvarande civilt arbete eller fortbildning för reservpolis
- samt den tid man varit inskriven vid arbetsförmedlingen som arbetssökande eller arbetslös.
osv.

Källa: se länk

Ett nytt förslag med pensionsavgångar i högre ålder befinner sig just under bearbetning.

***

Mer uppgifter finns här