Svenska grodor om Slovenien

Grodor markeras med följande färg:
vanlig etablerad groda
allvarlig groda

Ur lexikonsamlingen Lilla uppslagsboken, utgiven på Förlagshuset Norden AB, Malmö, 1967
Huvudredaktör: Bertil Hanström, professor emeritus vid Lunds universitet

Slove'ner, ett sydslaviskt folk (o. 2 mill.) i s. delen av Steiermark och Kärnten, i Krain, Gorizia, n. Istrien, trakterna kring Trieste samt Venetiens östligaste del. S. har knappast någonsin varit självständiga. De ingår nu i Jugoslavien. S:s materiella kultur har upptagit drag från de många grannfolken, vilket givit dem en speciell karaktär. På det andliga området har s. mycket gemensamt med den allmänna serbiska kulturen.

Kommentar: Det sägs formellt att slovenerna är ett sydslaviskt folk, trots att slovenernas läge, kultur och språk (se del 14) vittnar om något annat. Det är konstigt att man rent allmänt även idag inte reflekterar över detta lite mer på allvar. Angående självständigheten så är det om slovenernas historia allmänt lite känt och Karantaniens (se del 1) existens och band till slovenerna har varit i stort sett okänt även i Österrike hur då inte i Sverige, som lär vidare den historia som stormakterna skrivit. Att slovenernas kultur kommer från grannfolken är ett intressant evigt återkommande påpekande, när det likväl kan vara tvärtom eller ännu troligare ömsesidigt - men ingenstans kommer ni att få läsa att slovenerna påverkat t.ex. Österrikes (särskilt Kärntens) eller Friulis kultur. Den sista grodan lämnar en mest mållös - det är svårt att förstår vad författaren av meningen syftar på, som skulle vara gemensamt i den andliga kulturen hos slovener och serber. Och varför jämföras just med den serbiska kulturen? Det inbjuder till spekulationer... (se del 4).

Jugoslavien, ..., (fotografi på en "kozolec", med skogssluttning och Alperna i bakgrunden) Kultur och natur i n.v. Jugoslavien, Slovenien, minner om tidigare nära anknytning till Österrike, Juliska alperna.

Kommentar: Hur kan naturen minna om tidigare nära anknytning till Österrike? Den är ju där den är och ser ut som den gör oavsett om slovenerna hört till den Österrikiska monarkin och Österrike-Ungern. Jag antar att författaren med "nära anknytning" menar att det är en "österrikisk" kultur som påverkat slovenerna och inte att det som idag är Österrike en gång har bebotts av slovener. Vad kulturen anbelangar så finns det knappast något som är så typiskt slovenskt som "kozolec", och det är ju den slovenska kulturen som satt sina spår i Kärnten med de takbelagda höställningarna där och inte tvärtom (se del 5).

Det som står om slovener och Slovenien i det svenska lexikonet från 60-talet är annars helt i linje med den politik som då fördes i Jugoslavien (se del 7).

***

Ur boken Vikingarna av Donovan Frank R., under medverkan av Sir Thomas D. Kendrick och Redaktionen för Horizon magazine/ Caravelserien. Översatt till svenska av Alf Sagnér. Utgiven av Alhems Förlag, Malmö, 1965


En från USA importerad groda.

Kommentar: Trots sin ålder kan denna bok vara intressant för dem som är intresserade av vikingarna. Där kommer de också stöta på denna karta, som ger sken av att slaverna omkring år 800 endast hör till östra Europa. Ungrarna (Magyarerna) som kom till Nedre Pannonien först på 900-talet (se del 4), till Pannonienslovenerna, med vilka de levde tillsammans i århundraden och som sedan assimilerades med följden att ungerskan har hundratals slovenska ord i sitt ordförråd, får i princip täcka hela det väst- och sydslaviska området (omkring 800-talet, då ungrarna som sagt inte ens hade flyttat in i Pannonien). Se en karta över slovenska områden under 500-talet och över Europa under 800-talet med bl.a. slovenska Karantanien, tjeckiska Mähren samt Friuli, det sistnämnda som en del av Italien, där de venetianska slovenerna åtnjöt självstyre (se del 4).